مدیران | همکاران | چارت سازماني | خدمات


 

خدمات آوای آگاه


الف) ارائه تحلیل و گزارش به صورت آنلاین از طریق سایتهای تحلیلی شرکت:

http://www.hamfekran.com

http://www.avagold.ir

ب) خدمات مشاوره سرمایهگذاری و مدیریت دارایی ویژه اشخاص حقیقی

ج) ارائه مشاوره مدیریت پرتفوی (سبد سهام) بورسی

د) ارائه خدمات مشاورهای در چارچوب مفاد اساسنامه به صورت اختصاصی شامل:

         ارزشگذاری انواع اوراق بهادار

         مدیریت ریسک

         تجدید ساختار مالی و سازمانی شرکتها

         طراحی و راهاندازی نهادهای مالی

آوای آگاه مطابق اساسنامه خود و دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار صرفا در حیطه اوراق بهادار ذیل مشاوره میدهد:

-         اوراق سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

-         اوراق سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس

-         اوراق سهام شرکتهایی که در شرف پذیرش در بورسها یا یکی از بازارهای فرابورس باشند.

-         اوراق سهام شرکتهایی که با مجوز سازمان بورس به پذیرهنویسی عمومی میپردازند.

-         اوراق ابزار مشتقه قابل معامله در بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس یا سایر بورسهایی که بعدها تحت نظارت سازمان بورس تشکیل خواهند شد.

-         انواع اوراق بدهی مانند اوراق مشارکت

-         انواع گواهی سپرده بانکها و مؤسسات مالی-اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

-         اوراق سهام شرکتهای سهامی خاص که نیاز به تجدید ساختار مالی یا سازمانی دارند.

-         سایر اوراق مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار


 

کارمزد ارائه خدمات
 

   خدمات آنلاین :

   تحلیل ها و گزارشات آنلاین شرکت که از طریق وب سایت های همفکران و آوگلد ارائه می شود دارای هزینه ی اشتراک ماهیانه و سالیانه ی

مشخص است که جزئیات آن در آدرس اینترنتی http://hamfekran.com/users/Packages و http://avagold.ir/users/Packages موجود است.( این

آدرس برای اشخاصی که با کدکاربری و کلمه ی عبور وارد سایت شده باشند قابل مشاهده است.)

  خدمات مشاور سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ویژه اشخاص حقیقی و مشاوره مدیریت پرتفوی:

    کارمزد این خدمت به صورت درصدی از بازده بالای 20 درصدی به تناسب ارزش پرتفوی و سطح ریسک پذیری سرمایه گذار تعیین می شود.

  خدمات ارزشگذاری :

    با توجه به  ویژگی ها صنعت و شرکت و عمق ارزیابی و تنوع مفروضات ارزشگذاری تعرفه های متنوعی برای پروژه ها تعیین می شود.

  خدمات تجدید ساختار و طراحی نهادهای مالی:

    پروژه های تجدید ساختار و طراحی نهادهای مالی به تناسب گستردگی عملیات تحقیقاتی و عملیاتی پروژه تعرفه گذاری می شوند.

کارمزدهای خدمات فوق بر اساس توافقات انجام شده با مشتریان و در چهارچوب قراردادهای مصوب سازمان بورس و مصوبات سازمان بورس و

اوراق بهادار  منعقد خواهند شد.
  

   قرارداد مشاوره سرمایه گذاری در فضای مجازي


 

 مدیران | همکاران | چارت سازماني | خدمات


 
صفحه اول | آوای آگاه | مشاوره سرمایه گذاری | اولویتهای کاری | ارتباط با ما

All Rights Reserved For avaye agah company By 2011
تمامی محتویات این سایت طبق قوانین نرم افزاری متعلق به شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه میباشد.